BUKU AKIDAH AKHLAK MI KELAS 6 TERBARU REVISI 2020

 

DAFTAR ISI BUKU AKIDAH AKHLAK MI KELAS VI TAHUN 2020

BAB I BERSIHKAN HATI DENGAN MEMOHON AMPUN 

A. Pengertian Istigfar

B. Luasnya Ampunan Allah Swt.

C. Hikmah Istigfar

D. Rendah Hati dan Pemaaf

BAB II MENGENAL ALLAH MELALUI ASMAUL HUSNA

A. Mengenal Sifat al-Ghaffar

B. Mengenal Sifat al-Afuww

C. Perbedaan al-Ghaffar dan al-Afuww

D. Hikmah al-Ghaffar dan al-Afuww

BAB III QADA DAN KADAR-KU  .

A. Pengertian dan Perbedaan Qada dan Kadar Allah Swt.

B. Dalil Qada dan Kadar Allah Swt.

C. Teladan Qada dan Kadar Allah Swt.

D. Hikmah Beriman terhadap Qada dan Kadar

BAB IV AKHLAK-KU

A. Pemaaf

B. Tanggung jawab

C. Adil

D. Bijaksana

BAB V JAUHILAH AKHLAK TERCELA

A. Pemarah 

B. Fasik 

C. Pilih Kasih .

 PENILAIAN AKHIR SEMESTER

 BAB VI ALLAH TUHAN-KU

A. Pengertian Tahlil

B. Keutamaan Kalimat Tahlil

C. Hikmah Kalimat Tahlil

BAB VII MENGENAL ALLAH MELALUI ASMAUL HUSNA  .

A. Al-Wahid

B. Al-Ahad

C. As-Shamad 

D. Hikmah al-Wahid, al-Ahad, dan as-Shamad

BAB VIII ALAM-KU

A. Lingkungan Ciptaan Allah Swt.

B. Kasih Sayang Terhadap Binatang

C. Kasih Sayang Terhadap Tumbuhan

BAB IX TELADANKU

A. Bentuk Ujian Nabi Ayyub As 

B. Sikap Istri dan Saudara Nabi Ayyub As.  

C. Buah Dari Kesabaran

Download

Buku Akidah Akhlak MI Kelas 6 Revisi 2020


Download Juga

Buku Akidah Akhlak MI Kelas I Revisi 2020

Buku Akidah Akhlak MI Kelas 2 Revisi 2020

Buku Akidah Akhlak MI Kelas 3 Revisi 2020

Buku Akidah Akhlak MI Kelas 4 Revisi 2020

Buku Akidah Akhlak MI Kelas 5 Revisi 2020